Logo THS ÚSV SAV

Postavenie a hlavné úlohy THS ÚSV SAV

Sídlo:Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO:212041
Štatutárny orgán:riaditeľ

THS ÚSV SAV je rozpočtovou organizáciou Slovenskej akadémie vied so samostatnou právnou subjektivitou. Bola zriadená ako servisná organizácia Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied (P SAV) dňa 18. 6. 1953 (uznesenie P SAV novelizované dňa 22. 10. 1962 a dňa 8. 10. 2002). Poslaním a hlavnými úlohami THS ÚSV SAV je najmä zabezpečovať ekonomické a správne činnosti v zmysle zriaďovacej listiny pre vedecké a špecializované organizácie III. oddelenia vied SAV o spoločnosti a kultúre.

THS ÚSV SAV v súlade so svojím poslaním a na základe podkladov a požiadaviek príslušných vedeckých a špecializovaných organizácií plní úlohy v týchto oblastiach:

Tento systém vedenia ekonomickej a technicko-prevádzkovej činnosti sa osvedčil ako najhospodárnejší a najefektívnejší spôsob zabezpečovania vyššie uvedených činností a služieb. Vyžaduje nižší stav administratívnych zamestnancov, avšak vyšší kvalifikovaný rozsah odborných vedomostí a hlavne praktických poznatkov a skúseností.

Aktuality

14.4.2020

Zverejnené čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2019.

21.11.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie
Sanácia administratívnej budovy SAV na Klemensovej ulici 19, Bratislava - 1. etapa, sanácia 1.-5. nadzemného podlažia.
Termín predkladania ponúk je do 02. 12. 2019, 10:00

18.11.2019

Zverejnenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV s účinnosťou od 11.XI.2019.

31.10.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie Výmena a rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov vodovodu, splaškovej kanalizácie, pripojenie nových zariaďovacích predmetov.
Termín predkladania ponúk je do 15. 11. 2019, 10:00
© 2011-2019, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava