Logo THS ÚSV SAV

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje THS ÚSV SAV, Klemensova 19, Bratislava na webovom sídle svoj Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania:

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV (THS ÚSV SAV)
IČO:212041
Štatutárny zástupca:Ing. Gabriela Mokráňová, riaditeľka
Zatriedenie obstarávacieho subjektu:Verejný obstarávateľ § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Právna forma:Štátna rozpočtová organizácia
Kontaktné osoby:Ing. Gabriela Mokráňová
   tel.:+421 (2) 5296 3360
   fax:+421 (2) 5293 1612
   e-mail:gabriela.mokranova@savba.sk
Poverená osoba pre VO:Dana Drgoňová
   tel.:+421 (2) 5292 6322, kl. 112
   fax:+421 (2) 5293 1612
   e-mail:dana.drgonova@savba.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):http://www.thsusv.sav.sk

Obstarávateľ bude zverejňovať nasledovné informácie o verejnom obstarávaní:

Profil verejného obstarávateľa,

podlimitné zákazky zadávané od 1. 7. 2013,

povinné zverejnenie zadávania zákazky § 9 ods. 9 zák. o verejnom obstarávaní,

súhrnné správy o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur (§ 99 ods. 2, raz štrvťročne),

aktuálne výzvy,

končené verejné obstarávania.

Súbory na stiahnutie

Profil verejného obstarávateľa (pdf súbor).

Aktuality

14.4.2020

Zverejnené čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2019.

21.11.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie
Sanácia administratívnej budovy SAV na Klemensovej ulici 19, Bratislava - 1. etapa, sanácia 1.-5. nadzemného podlažia.
Termín predkladania ponúk je do 02. 12. 2019, 10:00

18.11.2019

Zverejnenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV s účinnosťou od 11.XI.2019.

31.10.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie Výmena a rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov vodovodu, splaškovej kanalizácie, pripojenie nových zariaďovacích predmetov.
Termín predkladania ponúk je do 15. 11. 2019, 10:00
© 2011-2019, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava