Logo THS ÚSV SAV

Penzión SAV Bystrina v Trenčianskych Tepliciach

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice, známe ako protireumatické kúpele, patria medzi najstaršie a najvyhľadávanejšie v strednej Európe. Najstaršia písomná zmienka o minerálnych prameňoch je z roku 1398. Mesto sa vyvinulo pri liečivých prameňoch sírano hydrouhličitanovej, vápenato-horečnej, sírnej slabo mineralizovanej vody teploty 37 - 40,2°C s výdatnosťou 22 l/s.

Kúpele sú vybavené moderným zariadením pre diagnostiku a liečbu pohybového aparátu, ktoré dosahujú klinickú úroveň (vyšetrenie lekárom, funkčné laboratórium pre kardiovaskulárny aparát, moderné spracovanie výsledkov biochemických vyšetrení počítačom - USA patent, sonografia,...).

Kúpeľnú liečbu riadi tím viac ako 30 lekárov odborníkov v balneológiuu, reumatológii, neurológii, ortopédii, manuálnej terapii a akupunktúre.

Penzión SAV BYSTRINA, v ktorom Vám ponúkame príjemné ubytovanie, sa nachádza v centre Trenčianskych Teplíc na Šrobárovej ulici č. 4 (konečná zastávka električky).

Penzión SAV BYSTRINA sa nachádza v centre Trenčianskych Teplíc na Šrobárovej ulici č. 4 (konečná zastávka električky). Bližšie informácie Vám poskytne nový správca Penziónu SAV, na ktorého prešla jeho správa od 1. 12. 2013

Správca: Slovenská akadémia vied
Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
Štatutárny orgán: Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. – predseda SAV
Zastúpenie: Ing. Ján Malík, CSc., vedúci úradu SAV
Telef. kontakt: Božena Konečná - 02/5751 0171
E-mail: konecna@up.upsav.sk


Zobraziť Penzión SAV Bystrina na väčšej mape

Za prevádzku objektu zodpovedá p. Valéria Škvarková, tel.: 032/6552 941
Penzión SAV BYSTRINA, tel.: 032/6552 204

Aktuality

14.4.2020

Zverejnené čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2019.

21.11.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie
Sanácia administratívnej budovy SAV na Klemensovej ulici 19, Bratislava - 1. etapa, sanácia 1.-5. nadzemného podlažia.
Termín predkladania ponúk je do 02. 12. 2019, 10:00

18.11.2019

Zverejnenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV s účinnosťou od 11.XI.2019.

31.10.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie Výmena a rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov vodovodu, splaškovej kanalizácie, pripojenie nových zariaďovacích predmetov.
Termín predkladania ponúk je do 15. 11. 2019, 10:00
© 2011-2019, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava