Logo THS ÚSV SAV

Organizačná štruktúra

Vedenie pracoviska
Veselková, Gabriela, Ing. vedúca organizačnej zložky
Kapcová, Mária, Ing. zástupkyňa vedúcej organizačnej zložky
Beranská, Terézia, Ing. sekretariát
Personálne a mzdové oddelenie
Drličková, Lucia, Mgr. personalistka, PaM
Jamrichová, Marta mzdová účtovníčka
Szighardtová, Tatiana personalistka
Véghová, Andrea, Mgr. mzdová účtovníčka
Finančné oddelenie
Kapcová, Mária, Ing. vedúca finančného oddelenia
Beranská, Terézia, Ing. referentka správy majetku
Božíková, Monika, Mgr. finančná účtovníčka
Hucíková, Margita finančná účtovníčka
Chobotová, Elena rozpočtárka
Kleinová, Alena finančná účtovníčka
Madolová, Marta pokladníčka
finančná účtovníčka
Mináriková, Silvia finančná účtovníčka
Mrvová, Katarína finančná účtovníčka
Šarmírová, Helena rozpočtárka, finančná účtovníčka
Prevádzkové oddelenie
Šarmírová, Lýdia vedúca prevádzkového oddelenia
Cibula, Ján opravy a údržba
vodič
Petrovičová, Alena podateľňa
pošta
stravné lístky
Blaserová, Monika výdaj stravy
vodička
Fedorčáková, Ľudmila výdaj stravy
upratovanie
Hardenová, Mária upratovanie
Slováková, Marta vrátnička a informátorka (Patrónka)
Schmuck, Karol komplexné zabezpečenie prevádzky budov a technických zariadení
Šotníková, Helena vrátnička a informátorka (Patrónka)
Polakovič, Jozef, Ing. vrátnik a informátor (Klemensova ul.)
Slovák, Dušan, JUDr. vrátnik a informátor (Klemensova ul.)
Aktuality

14.4.2020

Zverejnené čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2019.

21.11.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie
Sanácia administratívnej budovy SAV na Klemensovej ulici 19, Bratislava - 1. etapa, sanácia 1.-5. nadzemného podlažia.
Termín predkladania ponúk je do 02. 12. 2019, 10:00

18.11.2019

Zverejnenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV s účinnosťou od 11.XI.2019.

31.10.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie Výmena a rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov vodovodu, splaškovej kanalizácie, pripojenie nových zariaďovacích predmetov.
Termín predkladania ponúk je do 15. 11. 2019, 10:00
© 2011-2019, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava