Logo THS ÚSV SAV

Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 18. decembra 2008 k zákonu 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, §7 platia nasledovné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:

Druh vozidlaSuma základnej náhrady
za každý 1km jazdy
jednostopové vozidlá a trojkolky0,05 €
osobné cestné motorové vozidlá0,183 €

Aktuality

14.4.2020

Zverejnené čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2019.

21.11.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie
Sanácia administratívnej budovy SAV na Klemensovej ulici 19, Bratislava - 1. etapa, sanácia 1.-5. nadzemného podlažia.
Termín predkladania ponúk je do 02. 12. 2019, 10:00

18.11.2019

Zverejnenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV s účinnosťou od 11.XI.2019.

31.10.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie Výmena a rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov vodovodu, splaškovej kanalizácie, pripojenie nových zariaďovacích predmetov.
Termín predkladania ponúk je do 15. 11. 2019, 10:00
© 2011-2019, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava