Logo THS ÚSV SAV

Ukončené verejné obstarávania

Výmena a rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov vodovodu,
splaškovej kanalizácie, pripojenie nových zariaďovacích predmetov

Termín vyhlásenia: 30. 10. 2019 [prevziať podklady].

Termín predkladania ponúk: 15. 11. 2019

Termín ukončenia: verejné obstarávanie bolo zrušené

Nákup osobného automobilu

Termín vyhlásenia: 7. 4. 2016 [prevziať podklady].

Termín predkladania ponúk: 14. 4. 2016

Termín ukončenia: 20 dní od začiatku elektronickej aukcie.

Rekonštrukcia strechy penziónu SAV Bystrina v Trenčianskych Tepliciach (podprahová zákazka)

Termín zverejnenia na www stránke: 2. 5. 2013 [prevziať výzvu]

Termín predkladania ponúk: 21. 5. 2013

Správa: [podrobnosti]

vyhotovenie nového oporného múru pre penzión SAV Bystrina v Trenčianskych Tepliciach (podprahová zákazka)

Termín vyhlásenia: 7. 8. 2012 [prevziať výzvu]

Termín predkladania ponúk: 4. 9. 2012

Termín ukončenia: pred 10. 10. 2012 [podrobnosti]

Oprava kancelárskych priestorov (podprahová zákazka)

Termín vyhlásenia: 4. 10. 2011 [prevziať výzvu]

Termín predkladania ponúk: 27. 10. 2011

Aktuality

14.4.2020

Zverejnené čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2019.

21.11.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie
Sanácia administratívnej budovy SAV na Klemensovej ulici 19, Bratislava - 1. etapa, sanácia 1.-5. nadzemného podlažia.
Termín predkladania ponúk je do 02. 12. 2019, 10:00

18.11.2019

Zverejnenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV s účinnosťou od 11.XI.2019.

31.10.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie Výmena a rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov vodovodu, splaškovej kanalizácie, pripojenie nových zariaďovacích predmetov.
Termín predkladania ponúk je do 15. 11. 2019, 10:00
© 2011-2019, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava