Logo THS ÚSV SAV

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Rok 2016

2. štvrťrok 2016

Rok 2015

V roku 2015 neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

Rok 2014

4. štvrťrok 2014

Rok 2013

4. štvrťrok 2013

2. štvrťrok 2013

1. štvrťrok 2013

Rok 2012

4. štvrťrok 2012

3. štvrťrok 2012

1. štvrťrok 2012

Rok 2011

december 2011

Aktuality

14.4.2020

Zverejnené čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2019.

21.11.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie
Sanácia administratívnej budovy SAV na Klemensovej ulici 19, Bratislava - 1. etapa, sanácia 1.-5. nadzemného podlažia.
Termín predkladania ponúk je do 02. 12. 2019, 10:00

18.11.2019

Zverejnenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV s účinnosťou od 11.XI.2019.

31.10.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie Výmena a rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov vodovodu, splaškovej kanalizácie, pripojenie nových zariaďovacích predmetov.
Termín predkladania ponúk je do 15. 11. 2019, 10:00
© 2011-2019, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava