Logo THS ÚSV SAV

Zamestnanci

Blaserová, Monika telefón: +421 (2) 5292 6322-4, kl.103
Božiková, Monika, Mgr. telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.109
monika.bozikova@savba.sk
Beranská, Terézia, Ing. telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.102
terezia.beranska@savba.sk
Cibula, Ján telefón: +421 (2) 5292 6322
Drličková, Lucia, Mgr. telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.106
lucia.drlickova@savba.sk
Fedorčáková, Ľudmila telefón: +421 (2) 5292 6322-4, kl.103
Hardenová, Mária telefón: +421 (2) 5292 6322
Hucíková, Margita telefón:
e-mail:
+421 (2) 5296 3360
margita.hucikova@savba.sk
Chobotová, Elena telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.110
elena.chobotova@savba.sk
Jamrichová, Marta telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.105
marta.jamrichova@savba.sk
Kapcová, Mária, Ing. telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 2606
maria.kapcova@savba.sk
Kleinová, Alena telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.107
alena.kleinova@savba.sk
Madolová, Marta telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.107
marta.madolova@savba.sk
Mináriková, Silvia telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4 kl.109
silvia.minarikova@savba.sk
Mrvová, Katarína telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.109
katarina.mrvova@savba.sk
Petrovičová, Alena telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.115
alena.petrovicova@savba.sk
Polakovič, Jozef, Ing. telefón: +421 (2) 5292 6322
Slovák, Dušan, JUDr. telefón: +421 (2) 5292 6322
Slováková, Marta telefón: +421 (2) 5477 7062
Schmuck, Karol telefón:
mobil:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.111
+421 (905) 215 313
karol.schmuck@savba.sk
Szighardtová, Tatiana telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.106
tatiana.szighardtova@savba.sk
Šarmírová, Helena telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.110
helena.sarmirova@savba.sk
Šarmírová, Lýdia telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322-4, kl.113
lydia.sarmirova@savba.sk
Šotníková, Helena telefón: +421 (2) 5477 7062
Véghová, Andrea, Mgr. telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6322, kl. 105
andrea.veghova@savba.sk
Veselková, Gabriela, Ing. telefón:
e-mail:
+421 (2) 5292 6445
gabriela.veselkova@savba.sk
Aktuality

14.4.2020

Zverejnené čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2019.

21.11.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie
Sanácia administratívnej budovy SAV na Klemensovej ulici 19, Bratislava - 1. etapa, sanácia 1.-5. nadzemného podlažia.
Termín predkladania ponúk je do 02. 12. 2019, 10:00

18.11.2019

Zverejnenie Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV s účinnosťou od 11.XI.2019.

31.10.2019

Zverejnené Verejné obstarávanie Výmena a rekonštrukcia stúpacích a ležatých rozvodov vodovodu, splaškovej kanalizácie, pripojenie nových zariaďovacích predmetov.
Termín predkladania ponúk je do 15. 11. 2019, 10:00
© 2011-2019, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Bratislava