Aktuality

nové

Oznam o odbornej príprave zamestnancov CO 2024

12. 6. 2024
Odborná príprava zamestnancov ÚSV SAV, Ústrednej knižnice SAV, zaradených do štruktúr CO-rok 2024 sa bude konať v dvoch termínoch: Predpokladaný čas trvania odbornej prípravy cca 50 minút. Odbornú prípravu vykoná...
2023
14
mar

Vydanie dodatku č.2

Vydanie Dodatku č. 2 k Smernici č. 2/2019 Vedenie účtovníctva a obeh účtovných Dokladov
Tento systém vedenia ekonomickej a technicko-prevádzkovej činnosti sa osvedčil ako najhospodárnejší a najefektívnejší spôsob zabezpečovania vyššie uvedených činností a služieb. Vyžaduje nižší stav administratívnych zamestnancov, avšak vyšší kvalifikovaný rozsah odborných vedomostí a hlavne praktických poznatkov a skúseností.

Služby