Výročné správy

 • Výročná správa za rok 2017 / pdf
 • Výročná správa za rok 2016 / pdf
 • Výročná správa za rok 2015 / rtf
 • Výročná správa za rok 2014 / rtf
 • Výročná správa za rok 2013 / doc
 • Výročná správa za rok 2012 / doc
 • Výročná správa za rok 2011 / pdf
 • Výročná správa za rok 2010 / doc
 • Výročná správa za rok 2009 / doc
 • Výročná správa za rok 2008 / pdf
 • Výročná správa za rok 2007 / pdf

Výročné správy od roku 2018 sú súčasťou výročných správ Centra spoločných činností SAV, v. v. i.

Dotazníky hodnotenia

 • Dotazník hodnotenia THS ÚSV SAV za roky 2008-2016 / PDF