Kontaktné údaje

Adresa

Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Fakturačné údaje

IČO: 00398144
DIČ: 2020894843
Účet v banke: SK79 8180 0000 0070 0066 7624

Telefón – ústredňa

+421 2 529 263 22
+421 2 529 263 23
+421 2 529 263 24

Telefón – sekretariát

+421 2 529 633  60

E-mail

info.ths@savba.sk

GPS poloha

48°08’33.1”N
17°07’11.3”E