Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Dňa 18.6.2024 od 8:30 hod – do 16:30 hod bude prerušená distribúcia elektrickej energie

Na základe uvedeného bude budova ÚSV SAV Klemensova 19, Bratislava dňa 18. 6. 2024 z technických príčin zatvorená.

Vyvesenie oznamov o prerušení distribúcie elektrickej energie spoločnosť ZSE, a.s. nezabezpečuje.