Pozvánka na stretnutie ekonomických pracovníkov

Pozývame Vás na stretnutie ekonomických pracovníkov našej organizácie, ktoré organizuje ETO Ú SAV dňa 3.10.2023 od 9.00 hod v Aule na Dúbravskej ceste. Stretnutie bude prebiehať len prezenčne. Zúčastniť stretnutia by sa mali vedúci ekonomických oddelení a zamestnanci zodpovední za oblasť účtovníctva a rozpočtu:

  • vedenie účtovníctva
  • tvorba rozpočtu, čerpanie rozpočtu a pod.

Účasť zamestnancov prosím zaslať  do 30.9.2023 na mailovú adresu galova@up.upsav.sk vyplnením tabuľky zaslanej v prílohe tohto mailu. Pracovné materiály pošleme na mailové adresy nahlásených účastníkov pred uskutočnením stretnutia.

Tešíme sa na vašu účasť