Rozhodnutie riaditeľky THS ÚSV SAV

Rozhodnutie riaditeľky THS ÚSV SAV o dohodách o hmotnej zodpovednosti zamestnancov THS ÚSV SAV  a centrálnej evidencii dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov