Vydanie dodatku č.2

Vydanie Dodatku č. 2 k Smernici č. 2/2019 Vedenie účtovníctva a obeh účtovných Dokladov