Zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr

Na stránkach SAV

V centrálnom registri zmlúv

Zmluvy,dodatky THS ÚSV

Objednávky THS ÚSV

Faktúry THS ÚSV